نوشیدن ستاره متولد خورشید محققان خورشید

نوشیدن: ستاره متولد خورشید محققان خورشید ستارگان اخبار علمی و آموزشی

بررسی مجدد زیاد کردن قیمت بلیت مترو ، مُهر تایید فرمانداری بر بودجه 97 شهرداری

به گزارش ایسنا، محمد قانبیلی با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام تصویب کلیات بودجه 17 هزار و 430 میلیارد تومانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران د..

ادامه مطلب

⁠برخورد شهرداری با معبربانانی که دستفروشی را در چهارراه ولیعصر کتک زدند

در پی انتشار فیلمی از کتک زدن یک دستفروش به وسیله نیروهای معربان در چهارراه ولیعصر، بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و دراین باره توضیحاتی را ا..

ادامه مطلب