نوشیدن ستاره متولد خورشید محققان خورشید

نوشیدن: ستاره متولد خورشید محققان خورشید ستارگان اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز عکس خبری عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عبارات مهم : زلزله

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

ایسنا

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

واژه های کلیدی: زلزله | کرمانشاه | رییس جمهور | عکس خبری

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs