نوشیدن ستاره متولد خورشید محققان خورشید

نوشیدن: ستاره متولد خورشید محققان خورشید ستارگان اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات به قانون عمل می‌کند / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان در تصویر العمل به نطق محمود صادقی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود «نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند»، گفت: شورای نگهبان ط

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات به قانون عمل می‌کند / کدخدایی

کدخدایی:شورای نگهبان در بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات به قانون عمل می کند

عبارات مهم : قانون

سخنگوی شورای نگهبان در تصویر العمل به نطق محمود صادقی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود «نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند»، گفت: شورای نگهبان طبق قانون به صلاحیت های نامزدهای انتخابات پیگیری می کند، اگر قانون اشکال دارد، اصلاح شود.

عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد : اینکه نماینده ای در نطق مجلس بیان می کند که نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند به خود این نماینده مربوط است ،اما شورای نگهبان طبق قانون عمل می کند و اگر قانون اشکال دارد، قانون اصلاح شود.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات به قانون عمل می‌کند / کدخدایی

وی با اشاره به کم کردن جلسات علنی مجلس در دوره کوتاهی و سوءتفاهم هایی که جهت بعضی به وجود آورد، گفت: تصور غلطی است که فکر شود مجلس اگر جلسه علنی ندارد، بعد بدون کار است بلکه نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس و پیگیری ها و مطالعات مربوط به قانونگذاری و نظارت فعال هستند و جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه و پیگیری به پرسشها موکلان ارزش فعال هستند.

واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | انتخابات | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs